Michiko Koshino / White Ibiza Style

Photography: Maria Simon Shot on location at Atzaro